ochranné známky2024-03-28T11:54:57+01:00

Ochranné známky

Ochrannou známkou je označenie tovarov alebo služieb (inými slovami značka alebo logo), na základe ktorého sa tovary a služby s týmto označením dokážu odlíšiť od iných podobných tovarov alebo služieb. Označenie sa za ochrannú známku považuje až momentom registrácie v registri ochranných známok. Ako ochranná známka môže byť registrovaný: slovný názov, kresba, logo, obal, zvuk a pod.

Kedy má zmysel registrovať ochrannú známku?

Ochrannú známku má zmysel registrovať v prípade, ak potrebujete odlíšiť Vaše výrobky a služby od výrobkov a služieb iných podnikateľov. Ochranná známka garantuje štandard kvality tovarov a služieb, na ktorý sú Vaši zákazníci zvyknutí. Ochranná známka preto chráni nielen Vás, ale aj Vašich zákazníkov a zároveň sa ňou buduje identita značky (vytvára sa brand), čím sa zároveň zvyšuje aj hodnota Vašej firmy.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Proti neoprávneným zásahom do ochrannej známky sa jej majiteľ môže domáhať ochrany žalobou na súde.

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky s možnosťou opakovaného obnovenia.

Potrebujete registrovať ochrannú známku, alebo potrebujte dosiahnuť ochranu ochrannej známky?

infobox

Čo je to ochranná známka?2020-09-28T14:49:04+02:00

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je označenie tovarov alebo služieb, na základe ktorého sa tovary a služby jedného podnikateľa dokážu odlíšiť od podobných tovarov a služieb iných podnikateľov. Inými slovami značka alebo „brand“. Označenie sa za ochrannú známku považuje až momentom registrácie v registri ochranných známok. Každá ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť a práve posúdenie tejto vlastnosti býva častokrát náročné. My Vám však ochotne poradíme.

Ochranná známka môže byť: slovná, obrazová, kombinovaná alebo trojrozmerná a v prípade ochrannej známky Európskej únie môže byť ochrannou známkou aj zvuk (džingel) alebo farba ako taká.

Ochranná známka (značka) chráni vždy len druh tovarov alebo služieb, pre ktorý je registrovaná a len na území štátu, na ktorom ju prihlasovateľ prihlási ako ochrannú známku.

Rozdiel medzi © a ®2020-10-04T11:53:07+02:00

Symbol © (z anglického slova copyright) symbolizuje ochranu autorského práva, ktorú nie je potrebné registrovať. Označenie ® (z anglického slova registered trademark) symbolizuje ochranu k registrovanému označeniu – ochrannej známke. Používanie symbolu ochrannej známky je možné až po zápise do registra ochranných známok.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o konzultáciu ohľadom registrácie ochrannej známky nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru nižšie.

Údaje o ochrannej známke alebo dizajne

Kliknite alebo presuňte súbory do tohto okna. Môžete vložiť maximálne 5 súborov.
Povolené formáty sú PDF, PNG a JPG. Maximálna veľkosť súboru je 15 MB.
Celé znenie našich zásad ochrany osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

Túto stránku chráni reCAPTCHA od spoločnosti Google. Platia Pravidlá ochrany súkromia a Zmluvné podmienky.

Go to Top