patenty a vynálezy2020-10-01T20:16:01+02:00

Patenty a vynálezy

Na vynálezy, ktoré spĺňajú zákonné podmienky udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky patenty. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Konanie sa začína podaním patentovej prihlášky.

Poskytujeme právne služby pri:

  • prihlasovaní patentov (vypracovanie prihlášky a zastupovanie v správnom konaní),
  • súdnych sporoch týkajúcich sa patentov

Potrebujete ochrániť svoj vynález?

Vynálezy a ich právna ochrana

Vynálezom a novým priemyselne využiteľným technickým riešeniam je možné poskytnúť ochranu formou úžitkového vzoru alebo formou patentovej ochrany.

Patent a úžitkový vzor

Patenty a úžitkové vzory sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ak spĺňajú tieto definičné znaky:

  • novosť (tzv. celosvetová novosť, čo znamená, že vynález nie je súčasťou stavu techniky). To znamená, že vynález nesmie byť pred podaním prihlášky sprístupnený verejnosti akýmkoľvek spôsobom (ani v podobe vedeckého článku)!,
  • zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a
  • sú priemyselne využiteľné.

Patentová ochrana sa získava podaním patentovej prihlášky na príslušnom úrade priemyselného vlastníctva.

Patentovať možno: nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patentovať nie je možné: objavy, vedecké teórie a matematické metódy; počítačové programy; estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti; ani podávanie informácií.

Majiteľ patentu má výlučné právo (t.j. monopol) na použitie chráneného vynálezu. Može tiež udeliť licenciu na používanie vynálezu inej osobe.

Patent vs. úžitkový vzor – rozdiel

Účinky ochrany formou patentu a úžitkového vzoru sú vo všeobecnosti rovnaké. Úžitkový vzor však na rozdiel od patentu neposkytuje ochranu spôsobom výroby chemických a farmaceutických látok, liečivám ani biotechnologickým postupom.

Úžitkový vzor:
+ rýchlejšie konanie o registrácii úžitkového vzoru (konanie trvá cca. 6 mesiacov až 1 rok)
+ nižšie náklady
+ porovnateľná ochrana ako patent
– ochrana sa poskytuje najdlhšie na 10 rokov (4 roky + 2x predĺženie o 3 roky)

Patent:
+ dlhšia doba ochrany (až do 20 rokov)
+ prestíž
– vyššie náklady (avšak poplatky sa platia priebežne)
– dlhšie konanie o registrácii patentu (konanie trvá cca. 3-4 roky)

Ochranu úžitkového vzoru je tiež možné zmeniť na patentovú ochranu, ak prihlasovateľ podá prihlášku do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru (tzv. odbočenie z úžitkového vzoru).

infobox

Čo je vynález?2020-10-04T12:02:12+02:00

Vynález je vyriešenie technického problému, ktoré je nové a znamená v porovnaní so svetovým stavom techniky pokrok. Pokrok sa prejavuje novým alebo vyšším účinkom. Vynález je možné chrániť ako patent alebo ako úžitkový vzor. Vynálezom nie sú vedecké teórie, nové matematické metódy, počítačové programy a estetické výtvory. Na tieto kategórie nemožno dostať patent.

Čo je patent?2020-10-04T12:01:02+02:00

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o konzultáciu ohľadom priemyselno-právnej ochrany Vášho vynálezu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru nižšie.

Kliknite alebo presuňte súbory do tohto okna. Môžete vložiť maximálne 5 súborov.
Povolené formáty sú PDF, PNG a JPG. Maximálna veľkosť súboru je 15 MB.
Celé znenie našich zásad ochrany osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

Túto stránku chráni reCAPTCHA od spoločnosti Google. Platia Pravidlá ochrany súkromia a Zmluvné podmienky.

Go to Top