Vynález je vyriešenie technického problému, ktoré je nové a znamená v porovnaní so svetovým stavom techniky pokrok. Pokrok sa prejavuje novým alebo vyšším účinkom. Vynález je možné chrániť ako patent alebo ako úžitkový vzor. Vynálezom nie sú vedecké teórie, nové matematické metódy, počítačové programy a estetické výtvory. Na tieto kategórie nemožno dostať patent.