Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je označenie tovarov alebo služieb, na základe ktorého sa tovary a služby jedného podnikateľa dokážu odlíšiť od podobných tovarov a služieb iných podnikateľov. Inými slovami značka alebo „brand“. Označenie sa za ochrannú známku považuje až momentom registrácie v registri ochranných známok. Každá ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť a práve posúdenie tejto vlastnosti býva častokrát náročné. My Vám však ochotne poradíme.

Ochranná známka môže byť: slovná, obrazová, kombinovaná alebo trojrozmerná a v prípade ochrannej známky Európskej únie môže byť ochrannou známkou aj zvuk (džingel) alebo farba ako taká.

Ochranná známka (značka) chráni vždy len druh tovarov alebo služieb, pre ktorý je registrovaná a len na území štátu, na ktorom ju prihlasovateľ prihlási ako ochrannú známku.