Čo je to dizajn?

Dizajnom je vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti. Ide najmä [...]