Dizajnom je vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti. Ide najmä o línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku alebo jeho zdobenia. Najčastejšie registrované dizajny sú: etiketa, obal výrobku, alebo tvar výrobku (napr. kusy nábytku, časti komponentov auta a pod).