Čo je to nekalá súťaž?

Nekalá súťaž je konanie, ktoré je v rozpore s dobrými [...]