Označuje sa symbolom © a je to doložka o výhrade autorského práva k predmetu duševného vlastníctva. Verejnosti týmto symbolom dávate najavo, že ide o autorské dielo, ktoré je chránené autorským právom. Používanie symbolu nie je povinné, avšak odporúčané.