Franchising je systém predaja výrobkov alebo služieb. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov – franchisora (franchisingového poskytovateľa) a jeho franchisantov (prijímateľov). Zákazníci sa môžu spoľahnúť na kvalitu kupovaného produktu, bez ohľadu na to, kde sa produkt (tovar alebo služba) kupuje.